Rekisteriseloste

Keräämme vain sellaista tietoa, jota tarvitsemme luodaksemme sinulle paremman ostoskokemuksen.
Tällä sivulla kerromme, mitä tietoja keräämme, miten niitä käytämme ja miten saat tietää sinua koskevista tiedoistamme ja voit oikaista tai poistaa niitä.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Casamolino Oy (Y-tunnus: 2882160-1) / Manterol Casa
Kauppakeskus Mylly
Myllynkatu 1
21280 Raisio
Puhelin: 040 640 4649

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Kristiina Engström c/o Casamolino Oy

3. Rekisterin nimi

Casamolino Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Casamolino Oy / Manterol Casa:n asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, verkkokaupan kehittämiseen ja hallinnointiin, rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen, asiakasviestintään sekä markkinointiin. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää Casamolino Oy:n sekä sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden mainontaan, suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi, etämyyntiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaiden perustiedot, kuten etu- ja sukunimet, yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet), syntymäajan ja iän sekä rekisterinpitäjän verkkopalvelujen käyttäjätunnukset ja salasanat sekä asiakkaiden ostohistorian.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas voi rekisteröityä Manterol.fi -sivuilla tai myymälöissä, erilaisissa rekisterinpitäjän tapahtumissa tai kampanjoissa, tai puhelimitse asiakaspalvelupuheluiden aikana. Rekisteröidyn yhteystietojen päivityksiä voidaan hankkia myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen luovuttaminen

Tietoja luovutetaan Casamolino Oy / Manterol Casa:n ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja palvelun tekniset ratkaisut sitä vaativat. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Casamolino Oy / Manterol Casa
Kauppakeskus Mylly
Myllynkatu 1 
21280 Raisio
Tarkastus on maksuton kerran vuodessa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.